Subscribe to this RSS feed
The No. 1 Question Everyone Working in δωμάτια τήνοσ Should Know How to Answer

The No. 1 Question Everyone Working in δωμάτια τήνοσ Should Know How to Answer

Παραδοσιακ¬ σπ¯τια που βρ¯σκονται στην Τ®νο, 10 λεπτ¬ με το αυτοκ¯νητο απÌ την παραλ¯α Santa Margarita και ­χει υπ­ροχη θ­α στη θ¬λασσα, ιδανικÌ για οικογ­νειες και ταξιδιÎτες που θ­λουν να χαλαρÎσουν και να απολαÍσουν το μεσογειακÌ περιβ¬λλον και το πνεÍμα του διαμον® τ®νοσ νησιοÍ του Αιγα¯ου.